Velkommen til GYROTONIC® OSLO ved Master Trainer Jan de Miranda

Følg oss på Facebook GYROTONIC® OSLO
Gyrotonic Oslo

Jan de Miranda

Master Trainer
Leder av GYROTONIC® OSLO

Nina Lill Svendsen

Sert. GYROKINESIS® instruktør

Unni Hermansen

Sert. GYROTONICS® instruktør

Jan de Miranda

om Jan

Nina Lill Svendsen

om Nina Lill

Nina Lill Svendsen

om Unni