Velkommen til GYROTONIC® OSLO ved Master Trainer Jan de Miranda

Følg oss på Facebook GYROTONIC® OSLO
Gyrotonic Oslo

GYROTONIC® OSLO
v/Master Trainer Jan de Miranda
Norsk Senter/Norwegian Centre for
GYROTONIC® & GYROKINESIS®

GYROTONIC® OSLO
Nordisk Senter/Nordic Centre for
Teachers training for
GYROTONIC® & GYROKINESIS®

Gyrotonic® Oslo